Mikrofoni

Kondenzatorski mikrofoni

Dinamički mikrofoni

BežIčni mikrofoni

Stalci za mikrofone

Pop filteri

Delovi za mikrofone

USB Mikrofoni

Šta sve treba da znate o mikrofonima

Tekst.

Dinamički mikrofoni su prilično otporni na mehanička oštećenja i vlagu i imaju visok GBF (Gain Before Feedback), tako da im je glavna primena ozvučavanje koncerata. Mikrofon AKG D112 je poznat po upotrebi pri snimanju ili ozvučavanju bas bubnja, dok se Shure SM58 često koristi za ozvučavanje i snimanje doboša i ponekad vokala.

Elektrodinamički mikrofon radi na principu elektromagnetne indukcije. Na taj način pretvara akustičku energiju u električne signale, koji se prosleđuju do izlaza mikrofona. Po načinu stvaranja elektromagnetne indukcije, elektrodinamički mikrofoni se dele na:

Elektrodinamičke mikrofone sa kalemom

Elektrodinamičke mikrofone sa trakom

U praksi se elektrodinamički mikrofoni sa kalemom nazivaju dinamički mikrofoni, a elektrodinamički mikrofoni sa trakom – ribon mikrofoni (Engleski. Ribbon – traka). Elektrodinamički mikrofoni obično ne zahtevaju fantomsko napajanje.

Ribon mikrofoni

Kao i elektrodinamički mikrofoni sa kalemom, ribon mikrofoni rade na principu elektromagnetne indukcije, s tim što se u magnetnom polju umesto kalema nalazi tanka, metalna traka. Kada zvučni talas pomeri traku, indukuje se električni signal, koji se sprovodi do izlaza mikrofona. Ribon mikrofoni su poznati po dobroj frekvencijskoj karakteristici u opsegu srednjih i visokih frekvencija. Međutim, da bi registrovali niske frekvencije, traka mora biti opuštenije vezana za membranu, što je čini krhkom. Sa razvojem tehnologije i nanomaterijala, ribon mikrofoni su postali otporniji na impulse i vetar. Zaštitni sloj u vidu metalne mrežice takođe pomaže u otpornosti na vetari impulse(brujanje, smetnje). Glavna primena ribon mikrofona je snimanje i ozvučavanje vokala.

Lavalier mikrofoni – Bubice

Poznatiji u našem govornom području – bubice; su bežični, dinamički mikrofoni, izuzetno malih kapsula koji se montiraju na spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani odeće blizu usta izvođača. Takođe, mogu se postaviti u kosu ili nalepiti preko glave tako da sam vrh mikrofona visi na čelu. Predajnik mikrofona je najčešće kablom povezan i okačen za kaiš izvođača. Imaju pojačanu frekvencijsku karakteristiku na višim vrekvencijama, čak i do 6 dB kako se ne bi izgubila jasnoća govora ili pevanja u spektru kao i usled pritiska koja stvaraju pluća na niskim frekvencijama.

 

 

Kondenzatorski mikrofoni su vrste mikrofona koje imaju veliki značaj za tonsko snimanje signala u studiju. Zahvaljujući svojim karakteristikama snimljeni signal ima dobar kvalitet. 

Kod ovih mikrofona membrana predstavlja jednu ploču kondenzatora. Pomeranjem membrane menja se kapacitivnost kondenzatora i ova promena se pretvara u samom mikrofonu u električni signal. Da bi se

Da bi se promena kapacitivnosti pretvorila u električni signal potreban je elektronski sklop koji ujedno i pojačava taj signal tako da kondenzatorski mikrofoni imaju po pravilu najjači signal, oko 20db jači od ostalih mikrofona. Za napajanje tog elektronskog sklopa koristi se poseban sistem napajanja poznat kao fantomsko napajanje. Naime, da se ne bi koristili posebni provodnici za napajanje što bi bi komplikovalo vezu mikrofona sa miks pultom i iziskivalo specijalne mikrofonske ulaze samo za kondezatorske mikrofone, prodnadjen je sistem napajanja koji koristi već postojeće provodnike a tako je vezan da ga običan mikrofon , dinamički ili neki drugi, ne vidi. Dakle, na isti mikrofonski ulaz mogu se priključiti sve vrste mikrofona, s’tim što će kondenzatorski mikrofoni koristiti napajanje a za ostale će ono biti fantomsko. Standardni napon fantomskog napajanja je 48V, i svi kondenzatorski mikrofoni rade sa tim naponom. Ukoliko miks pult nema ugradjeno fantomsko napajanje neki kondenzatorski mikrofoni mogu da rade i na bateriju koja se obično stavlja u mikrofon.

Kondenzatorski mikrofon je osetljiviji od dinamičkog i može da zabeleži tiše, više i niže frekvencije nego dinamički. Kondenzatorski mikrofon koristi kondenzator (kapacitativnost) i bateriju kako bi zabeležio zvuk. Kada zvučni talas udara u jednu stranu kondenzatora on menja kapacitivnost brzinom frekvencija zvučnog talasa. Ta promene se beleži i šalje na dalji proces u računar ili rekorder. 

Usled ovakvog principa rada membrana kondenzatorskih mikrofona može da ima vrlo malu masu, odnosno malu inerciju, što je osnovni uslov da se prenesu i najbrže promene zvučnog pritiska. Zato ovi mikrofoni najvernije prenose najviše frekvencije zvuka i doboro reaguju na tranzijente te se smatraju najkvalitetnijim mikrofonima. Takodje su i najosetljiviji jer će i najtiši zvuk izazvati kretanje membrane koje se uz to pojačava već u samom mikrofonu. Upravo a osetljivost može da bude i mana kondenzatorskih mikrofona jer oni teško mogu prenesu vrlo jake zvučne pritiske. Kod snimanja iz blizine vrlo glasnih instrumenata kao što su neki delovi bubnja, pojačala ili limeni duvači, postoji opasnost da se mikrofon preoptereti i da dodje do izobličenja. Kondenzatorski mikrofoni su mehanički osetljivi tako da se uglavnom koriste u studiju ili zatvorenim prostorima za koncerte gde ne postoji opasnost od udarca ili pada mikrofona. Za koncerte na otvorenom ili koncerte rok muzike izbegava se upotreba ovih mikrofona.

Granični mikrofoni (podni mikrofoni) ili PZM (pressure zone microphone) su posebna vrsta kondezatorskih mikrofona, spakovanih u male kapsule koje se uglavnom postavljaju na podnu površinu a, u određenim slučajevima, mogu biti montirani direktno u zid. Uglavnom imaju dobru, približno ravnu, frekvencijsku karakteristiku, jasnu i čistu zvučnu sliku i jak signal na izlazu. Često primenu nalaze na pozornici za potrebe ozvuke glumaca

Princip rada PZM mikrofona 

Način na koji radi jeste specifičan po tome što je mikrofon okrenut prema dole (ka površini) sa malim rastojanjem od postolja na kome je postavljen. Između površine i postolja, usled pobude zvučne energije, dolazi do zone pritiska a mikrofon reaguje na razliku pritiska; za razliku od konvencijalnih mikrofona koji rade na razliku vazdušnog pritiska u slobodnom prostoru pri čemu kod PZM mikrofona ne dolazi do inteferencije usled reflektovanih zvukova samim tim ne javlja se reverberacija u reprodukciji niti fazne razlike kao posledica sabranih direktnih i reflektovanih zvukova. Često su omnidirekcioni ali mogu biti i sa kardioidnim karakterstikama, ali u tom slučaju se montiraju tvrdi paneli oko mikrofona (ili se takvi proizvode) kako bi se fizički napravila prepreka i dobila odgovarajuća karakteristika usmerenog tipa.

Kako da izaberete mikrofon ili, „Koji je to mikrofon koji Vam treba?“

Vrlo je važno u svakoj situaciji odabrati pravi mikrofon. Postoji nekoliko objektivnih kriterijuma za izbor mikrofona, mada tu često odlučuje i lični ukus snimatelja ili producenta. Pod pretpostavkom da imamo na raspolaganju različite vrste kvalitetnih mikrofona, što svaki ozbiljniji studio mora da vam ponudi, kriterijumi za izbor su sledeći:

• Najkvalitetniji mikrofoni (kondenzatorski) za istrumente sa najviše alikvota, pre svega za gudače, klavir, harfu, gitaru, glas, itd.
Mikrofoni sa lakom membranom koji doboro reaguju na tranzijente (kondenzatorski) za metalne i drvene udaraljke.
Osteljivi mikrofoni (kondenzatorski) za tihe instrumente, flauta, čembalo, gitara, itd.
Mikrofoni za velike pritiske (dinamički) za glasne instrumente, naročito ako se pstavljaju bliže instrumentu, timpani, bas bubanj, limeni duvači, itd.
Mikrofoni sa padom u visokom delu frekventne karakteristike ili sa efektom kompresije jakih zvukova (dinamički) za instrumente sa previše alikvota kao što su trube i tromboni ispred otovra ili pojačalo za električnu gitaru ili bas gitaru.
Za snimanje ambijenta često se biraju PZM mikrofoni 

 

Usmerenost mikrofona

 

Usmerenost mikrofona se moze podeliti na tri osnovna tipa : omnidirekcioni (neusmereni), kardioidni (usmereni), bidirekcioni (dvostruko usmereni) , omnidirekcioni su podjednako osetljivi na zvuk iz svih pravaca. Kardioidni je najosetljiviji za zvuk koji dolazi sa prednje strane i najčešće se koristi u snimanju. Bidirekcioni su podjednako osetljivi na zvuk i sa prednje i sa zadnje strane, dok pokazuju maksimalno slabljenje sa bočnih strana.

Mirkofoni

Kondenzatorski mikrofoni

Dinamički mikrofoni

BežIčni mikrofoni

Stalci za mikrofone

Pop filteri

Delovi za mikrofone

USB mikrofoni

Neki tekst iznad videa.

Scroll to Top