Pojačala služe da bi Vaš ozvučen istrument preneo zvuk elektronskim putem a ne samo koristeći svoje telo. Nastali su 1930’s godina. Nakon proboja električnih gitara  nastala je veća potražnja 50’s godina. Jačina može da varira od samo npr samo 3 vati do čak 300 vati. Takođe, za svako pojačalo je potreban kabinet odnosno zvučnici. Kombo verzije predstavljaju spoj ta dva sveta dok u Mix Music Company prodavnici muzičkih instrumenata možete naći i zasebnu opciju kupovine ova dva dela.

Pojačala i kabineti za električne gitare

Pojačala za bas gitare

Pojačala za akustične gitare

Pojačala služe da bi Vaš ozvučen istrument preneo zvuk elektronskim putem a ne samo koristeći svoje telo. Nastali su 1930’s godina. Nakon proboja električnih gitara  nastala je veća potražnja 50’s godina. Jačina može da varira od samo npr samo 3 vati do čak 300 vati. Takođe, za svako pojačalo je potreban kabinet odnosno zvučnici. Kombo verzije predstavljaju spoj ta dva sveta dok u Mix Music Company prodavnici muzičkih instrumenata možete naći i zasebnu opciju kupovine ova dva dela.

Izdvajamo iz ponude