Studio

Mikrofoni

Audio kartice

Studijski monitori

Stalci i podloga za monitore

Izolacija za studio

Šta sve treba da znate o opremi za studio

Zvučna kartica je deo koji obezbeđuje zvučni ulaz i izlaz. Zvučna kartica na sebi sadrži zvučni čip koji pretvara analogne zvučne signale u digitalni signal (nule i jedinice). Zvučni čip se može nalaziti i na matičnoj ploči sa unapred integrisanim ulazima i izlazima na njoj.

Deo koji obavlja taj zadatak se zove CODEC u koji su integrisana dva glavna dela koja obavljaju taj posao, ADC (Analog Digital Converter) i DAC (Digital Analog Converter) pretvarač. Osim toga, imamo i DSP (Digital Sound Processor), zvučni procesor koji oslobađa CPU od procesuiranja zvučnih signala (ako ga zvučna karta nema, onda to radi CPU), također zvučna kartica ima svoju memoriju. Komunikacija sa računarom se odvija preko PCI interfejsa, dok se komunikacija sa zvučnicima i mikrofonom ostvaruje preko ulaznih i izlaznih konektora.

ADC ili analogno digitalni pretvarač, kao što sam naziv kaže, pretvara analogni (praktično zvuk) u digitalne signale (nule i jedinice), tako da računar može razumeti signale koje dobija od nekog spoljnog uređaja (npr. Mikrofona).Način pretvaranja je sledeći: ADC preciznim merenjem analizira analogne zvukove te ih digitalizuje u obliku nula i jedinica, koje onda DSP ili CPU procesuira – obradjuje, dok kvalitet zavisi od preciznosti i brzine merenja koja se meri u kilohercima (KHz). Isto važi i za DAC, koji radi obratan proces, pretvara digitalni u analogni signal, tako da sve što čujete na PC zvučnicima je ustvari prevedeni binarni kod u analogni signal tj. Zvuk.

Ulazi I izlazi  na kartici

Zavise od toga koliko je korisniku potrebno linijskih I mikrofonskih ulaza, kao I izlaza za slušanje instrumenta Ili muzike koje se dobija povezivanjem kartice i kompjutera ( slušalice, studijski monitori, Hi – Fi zvučnici ( High fidelity)

Neki tekst iznad videa.

Studio

Mikrofoni

Audio kartice

Studijski monitori

Stalci i podloga za monitore

Izolacija za studio

Neki tekst iznad videa.

Scroll to Top